Perfect Facebook Like Box Sidebar

image1 image2 image3

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

http://ore.edu.pl/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilaktyki/dopalacze_11.pdf

http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2580:zagroenia-w-internecie.zapobieganie-reagowanie&id=55:profilaktyka-agresji-i-przemocy&Itemid=1148

http://www.narkomania.org.pl/ 

http://kuratorium.kielce.pl/pliki/bezpieczna_szkola/agresja2.pdf

http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/poradnik-bezpieczenstwa-mobilnego.pdf 

 

Skutki prawne związane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

• art. 59 u. o. p. n. ­ kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,

• art. 62 ust. 1 u. o. p. n. ­ kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,

• art 160 par 1 kk – kto, naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Strona utworzona dzięki projektowi:
"Mikrodotacje na start dla lokalnych organizacji
pozarządowych z województwa
świętokrzyskiego” finansowanego ze środków
"Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego
w Zaleziance
Zalezianka 49a, 26-140 Łączna

tel. 41/254-92-00
NIP 663-15-75-405 
Regon 260458039-00021

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"
26-140 Łączna, Zalezianka 49a
tel: 41 2549200
NIP: 663 186 08 44
REGON: 260642636