Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego “Zalezianka” zawiązało się w 2011 roku, aby przejąć funkcje JST (gmina Łączna) i prowadzić Szkołę Podstawową w Zaleziance, która przeznaczona była wówczas do likwidacji.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności lokalnej placówka mogła nadal funkcjonować 🙂 I tak jest do dziś 🙂

Obecnie placówka ma nieco inny kształt niż pierwotnie. Jesteśmy organem prowadzącym dla publicznej szkoły podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola “Mali Odkrywcy”.

Swoje działania skupiamy głównie na wielowymiarowej edukacji dzieci i młodzieży, przygotowaniu ich do funkcjonowaniu w społeczeństwie, nie zapominając o przekazywaniu tradycji i zasad dobrego człowieka.

Nie jest to jedyny cel, który nam przyświeca, ponieważ jako członkowie stowarzyszenia dążymy do integracji społeczności lokalnej, staramy się angażować mieszkańców gminy Łączna w różne przedsięwzięcia przynoszące przyjemność i korzyść z bycia wspólnotą.

Nasi sympatycy zapewne kojarzą nas z corocznym charytatywnym festynem organizowanym pod koniec sierpnia, z którego wszelkie zebrane środki zawsze przeznaczamy na rozwój naszej placówki, tym samym naszych wychowanków.

Dzięki wsparciu wielu osób na bieżąco remontujemy budynek szkoły i przedszkola, wyposażamy sale lekcyjne, stwarzamy dzieciom lepsze warunki w procesie kształcenia.

Dziękując wszystkim, którzy dotychczas wspomogli nas choćby dobrym słowem zapraszamy do współpracy i udoskonalania naszych działań 🙂

Dane organizacji:

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”

Adres rejestrowy –  Zalezianka 49A

Kod pocztowy – 26-140

Miejscowość – Zalezianka

Województwo – świętokrzyskie

Powiat – skarżyski

Gmina – Łączna

Dane rejestrowe

Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowe

KRS: 0000381227

REGON: 26045803900000

NIP: 663-18-60-844

Rok powstania :2011

Organizacja pożytku publicznego :Nie

kontakt : 607 195 227, spzal@poczta.onet.eu

26-140 Łączna, Zalezianka 49A

WŁADZE  SRS ,,ZALEZIANKA

PREZES -CHLEBOWSKA-GIL EWELINA- 784-952-515

WICEPREZES – KAROLINA OBARA-505-072-036

SEKRETARZ – ANNA WIECH  – 601-783-194

SKARBNIK – MONIKA PIWOWARCZYK -ODRZYWOLKSA  – 506-383-686