PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

PONIEDZIAŁEK

 6:30 – 12:30 – WYCHOWAWCA KAROLINA OBARA

12:30 – 16:30 – PANI JOLA ŁAKOMIEC

WTOREK

6:30-12:30 –WYCHOWAWCA KAROLINA OBARA

12:30-16:30 – PANI PATRYCJA KOŁOMAŃSKA

ŚRODA

6:30-12:30 – WYCHOWAWCA KAROLINA OBARA

12:30-16:30 – PANI ANNA WIŚNIEWSKA

CZWARTEK

6:30 – 12:30 – WYCHOWAWCA KAROLINA OBARA

12:30 – 16:30 – PANI PATRYCJA KOŁOMAŃSKA

PIĄTEK

6:30 – 12:30 WYCHOWAWCA KAROLINA OBARA

12:30 – 16:30 PANI KAROLINA SZWED

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym ,,Mali Odkrywcy” – 3, 4, 5 latki

6.30 – 8:00 Początek dnia w przedszkolu, schodzenie się dzieci. Powitanie dzieci, Gry, zabawy i zajęcia dowolne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.  
8:00 – 8:30Zabawy muzyczno – ruchowe. Zabawy integracyjne w grupie oraz ćwiczenia zgodne z tematyką kompleksową.  
8:30 – 9:00Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne i porządkowe przed śniadaniem.  
9:00 – 9:30Śniadanie. W każdy czwartek śniadanie 8.45-9.15.  
9:30 – 10:00Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcych: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej.  
10:00 -10:10Czynności higieniczne, toaleta, przygotowanie do I dania(zupa)
10:10-10:30 Zupa
10:30 – 11:15Korzystamy ze świeżego powietrza. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).  
11:15 – 11:30Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.  
11:30 – 12:00Obiad- drugie danie.  
12:00 – 12:30Zabawy relaksacyjne, zabawy muzyczno- ruchowe z udziałem nauczyciela.  
12:30 – 13:00Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali.
13:00 – 15:00Odpoczynek i leżakowanie. Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań.  
15:00- 15:10Przygotowania do spożywania podwieczorku.  
15:10 – 15:30Podwieczorek.  
15:30 – 16:30Dowolna działalność dzieci w sali lub na powietrzu. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.